BIT-advies Investeringsagenda Belastingdienst

Samenvatting advies

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) vindt de kerngedachte van de Investeringsagenda om met een integraal klantbeeld gerichter te controleren en zo de tax-gap te verkleinen en kosten te besparen een goede gedachte. Het BIT acht het echter onwaarschijnlijk dat de Investeringsagenda deze doelstellingen volledig gaat bereiken, om de volgende redenen.  Naast projecten voor de realisatie van de kerngedachte bevat de Investeringsagenda nog veel andere projecten die niet lijken bij te dragen aan de doelstellingen van de Investeringsagenda. Voor andere projecten die wel bij zouden kunnen dragen is het resultaat onzeker omdat niemand verantwoordelijk is gemaakt voor het realiseren van resultaten op de werkvloer. Tenslotte denkt het BIT dat de innovaties van Data & Analytics en IV-accent nog nauwelijks de experimenteerfase ontstijgen en dat de samenwerking met de klantsegmenten nog onvoldoende is.

Het BIT adviseert dan ook om de reikwijdte van de Investeringsagenda te beperken zodat deze in overeenstemming is met de kerngedachte en er meer focus kan zijn op het boeken van resultaten. En daarnaast de aanpak van Data & Analytics te verbeteren en te ontwikkelen in nauwe samenwerking met de klantsegmenten.

Het BIT vindt ook dat de feitelijke onderbouwing voor de vernieuwing van het IT-landschap vooralsnog onvoldoende is voor een gerichte aanpak en de investeringen van vele tientallen miljoenen euro’s niet rechtvaardigen. Het BIT adviseert de Belastingdienst daarom om op basis van aanvullend feitelijk onderzoek in kaart te brengen waar eventuele legacy-problemen zich exact bevinden en op basis hiervan een stapsgewijze aanpak op te stellen.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies Investeringsagenda Belastingdienst.