BIT-advies programma Phoenix+

Samenvatting advies

Volgens het Bureau ICT-toetsing (BIT) heeft Phoenix+ met vrij beperkt inzicht in het huidige IT-landschap gekozen voor het meest risicovolle alternatief, namelijk vrijwel volledige vervanging van het totale landschap. Het CBS probeert risico’s te reduceren door ontwikkelde software zo snel mogelijk in gebruik te nemen, een werkwijze die het BIT onderschrijft.

Dat neemt niet weg dat het BIT in de gekozen aanpak belangrijke risico’s ziet die verkleind moeten worden. Als eerste is er onvoldoende zekerheid over de toereikendheid van het programmabudget, doordat de omvang van het programma alleen op hoofdlijnen is vastgesteld. Ook vindt het BIT dat de bruikbaarheid van de generieke applicaties en processen te laat in het programma wordt gevalideerd. Tenslotte vindt het BIT de kwaliteitsbewaking in het programma niet voldoende.

Het BIT adviseert dan ook om deze risico’s te verkleinen. Het programma kan de feitelijke omvang van de te ontwikkelen software bepalen, waardoor de toereikendheid van het budget kan worden vastgesteld. Ook vindt het BIT dat de aanname over de bruikbaarheid van de generieke applicaties en processen veel sneller in de praktijk getoetst moet worden. Het BIT adviseert verder de kwaliteit van de opgeleverde software steviger te bewaken.

Hoe dan ook moeten de bestaande applicaties nog zeker een paar jaar mee. Het BIT adviseert ook maatregelen te nemen om de continuïteitsproblemen in het bestaande landschap op te lossen. Het BIT heeft waardering voor de ambities van het CBS om het proces voor het verzamelen van data te vernieuwen. Het BIT hoopt dat dit advies een bijdrage levert aan het beheerst invullen van dit streven.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies programma Phoenix+.