BIT-advies ICT-werkplekdienstverlening

Samenvatting advies

Volgens het BIT leidt voortzetten van het project op de huidige wijze tot vertraging in de uitrol van de nieuwe werkplekken, een flinke overschrijding van het programmabudget en extra exploitatiekosten. Het BIT ziet hiervoor vier oorzaken. DUO en OCW hanteren elk hun eigen interpretatie van het uitgangspunt van één-op-één overgang (‘as is’) voor de komst van OCW naar de DUO werkplek. OCW en DUO gebruiken verschillende projectmethoden en ook dit belemmert de samenwerking. De programmasturing is niet effectief om deze verschillen te signaleren en op te lossen. En ten slotte is er onduidelijkheid over het tijdelijke karakter van de DUO-werkplek, wat een zakelijke afweging van de investeringen bemoeilijkt.

Het BIT adviseert om snel en stevig bij te sturen en daarbij de DUO-werkplek, de DUO-dienstverlening en de projectmethode van DUO als uitgangspunt te nemen. Ook adviseert het BIT de sturing van het programma te verbeteren. En tenslotte adviseert het BIT om binnen een jaar richtinggevende keuzes te maken over de toekomstige werkplekdienstverlening, zodat de investeringen op de beoogde eindsituatie kunnen worden afgestemd.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies ICT-werkplekdienstverlening.