BIT-advies programma Grensverleggende IT (2e vervolgtoets)

Samenvatting advies

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) vindt dat de risico’s van het programma GrIT nog steeds te hoog zijn. Defensie heeft eerdere adviezen onvoldoende opgevolgd en stuurt met de huidige aanpak onvoldoende op het creëren van waarde voor de eigen organisatie. Als het erop aankomt, heeft Defensie niet de juiste stuurmiddelen om prestaties van de leverancier af te dwingen. Ook lopen de kosten van GrIT stevig op en is de financiële dekking nog niet volledig.

Het BIT adviseert Defensie nogmaals wezenlijke aanpassingen door te voeren. Mocht dat niet mogelijk of haalbaar zijn, dan adviseert BIT Defensie af te zien van gunning.

Lees de reactie van de staatssecretaris op het BIT-advies programma Grensverleggende IT (2e vervolgtoets).