BIT-advies programma UBO-register

Samenvatting advies

Het BIT is positief over de manier waarop de Kamer van Koophandel de realisatie van het UBO-register* aanpakt. Wel ziet het BIT dat het veel moeite kost om op 10 januari 2020, de datum dat de wet in werking treedt, de eerste oplevering van het register gereed te hebben. Ook is er nog geen aanpak uitgewerkt om, in de periode daarna, de functionaliteit van het register op een hoger niveau te brengen en integratie met het Handelsregister tot stand te brengen.

Het BIT adviseert daarom om terugvalscenario’s te ontwikkelen voor de situatie dat de eerste oplevering van het register niet tijdig gereed is. Werk daarnaast de aanpak voor doorontwikkeling uit. Richt deze op betere ondersteuning van de gebruikers bij de bestrijding van financieel-economische criminaliteit.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies programma UBO-register.

*UBO-register kan verwijzen naar het wettelijke instrument en naar de ICT-voorziening die door de KVK wordt ontwikkeld. In dit advies verwijst UBO-register naar de ICT-voorziening.