BIT-advies Vernieuwend Registreren Winkeldiefstal

Samenvatting advies

De politie investeert terecht in haar registratieve systemen, opdat deze aansluiten bij de behoeften van de operatie. De politie wil ook met goede redenen het proces winkeldiefstal als eerste verbeteren. Het BIT acht de kans echter zeer klein dat het lukt met de gekozen aanpak: volledige vervanging van de bestaande systemen is te risicovol en de keuze voor het eigen, nog te weinig beproefde OPP-platform als fundament is dat ook. Het BIT adviseert om die keuzes te heroverwegen en de aanpak op die twee gebieden fundamenteel aan te passen.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies Vernieuwend Registeren Winkeldiefstal.