BIT-advies programma AIRBIM

Samenvatting advies

Rijkswaterstaat heeft recent de insteek van het programma AIRBIM fundamenteel gewijzigd. Het BIT vindt het logisch dat er is ingegrepen gezien het stroeve verloop tot nu toe. Het programma heeft echter nagelaten om de scope en aanpak van alle activiteiten overeenkomstig de nieuwe insteek aan te passen. Hierdoor maakt het programma het zichzelf onnodig moeilijk; te moeilijk zelfs om op korte termijn tot concrete resultaten te komen. Het BIT adviseert om - overeenkomstig de nieuwe insteek van het programma - zowel de scope van een aantal activiteiten te beperken en de aanpak zo te wijzigen dat er meer zekerheid is dat daadwerkelijk bruikbare resultaten worden opgeleverd.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies programma AIRBIM.