BIT-advies Programma Regie Modernisering IV- landschap

Samenvatting advies

Het BIT begrijpt dat de Belastingdienst investeert in de kwaliteit van haar applicatielandschap en in het wegwerken van achterstallig onderhoud. Het BIT vindt echter dat de investeringen van MIV te weinig gericht zijn op rendement, omdat te weinig wordt gestuurd en de selectie van investeringen tekortschiet. Dit komt mede doordat de berekening van de technische schuld geen goede weergave geeft van de technische kwaliteit van het landschap.

Om de kwaliteit van het applicatielandschap gerichter te verbeteren, adviseert het BIT het MIV-programma te continueren voor werkpakketten die bijdragen aan een concreet doel en de overige werkpakketten te heroverwegen. Bovendien adviseert het BIT het ‘life cycle management’ te verbeteren, zodat inhaalslagen in de toekomst niet meer nodig zijn.

Lees de reactie van de staatssecretaris op het BIT-advies Programma Regie Modernisering IV- landschap.