BIT-advies Verbeteren Reisdocumentenstelsel

Samenvatting advies

Het programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel (VRS) kiest ervoor om een groot aantal ingrijpende veranderingen door te voeren in het systeemlandschap van het reisdocumentenstelsel. Hierdoor ontstaat een stapeling van risico’s die het oplossen van knelpunten onzeker maakt. Daarbij leidt de gehanteerde aanpak onvoldoende tot resultaten en ontbreekt een gedegen uitwerking voor beveiliging en privacy. Het BIT verwacht hierdoor dat VRS belangrijke knelpunten later oplost dan nodig.

Het BIT adviseert het risicoprofiel te verlagen door de scope te beperken tot alleen de noodzakelijke activiteiten voor realisatie en ontsluiting van een centraal register van alle uitgegeven reisdocumenten en signaleringen. Focus hierbij op het sneller opleveren van resultaten en werk de kaders voor beveiliging en privacy uit. Door deze ingrepen kan VRS veel gerichter en met minder risico’s een groot deel van de knelpunten oplossen. Overweeg om resterende activiteiten onder te brengen in een apart project en besluit over de voorzetting daarvan als er duidelijkheid is over de wetgeving voor biometrie en de te maken keuzes ten aanzien van leveranciers en technologie.

Lees de reactie van de staatssecretaris op het BIT-advies Verbeteren Reisdocumentenstelsel.