Bit-advies Vereenvoudiging beslagvrije voet

Samenvatting advies

Het programma vBVV draagt bij aan de aanpak van een urgent maatschappelijk probleem. Het BIT verwacht echter dat niet alle partijen op 1 januari 2021 in staat zullen zijn de nieuwe wet te implementeren. Ook denkt het BIT dat verdere doorontwikkeling van de centrale voorzieningen onnodig ingewikkeld wordt.

Het BIT adviseert daarom de sturing op de implementatie te intensiveren en snel maatregelen te nemen om de kans op verdere uitloop te beperken. Daarnaast adviseert het BIT om een aantal organisatorische en functionele keuzes die in het kader van vBVV zijn gemaakt te heroverwegen en zo nodig aan te passen.

Lees de reactie van de staatssecretaris op het BIT-advies Vereenvoudiging beslagvrije voet.