BIT-advies project Digitale Toegankelijkheid

Samenvatting BIT-advies

Na het stopzetten van KEI vindt het BIT het begrijpelijk dat de Rechtspraak zich met het project DT eerst richt op het verbeteren van de digitale toegankelijkheid voor externe partijen. Ondanks deze beperkte scope staat de slaagkans van het project onnodig onder druk. Dit komt doordat de technische invulling onnodig risicovol is en de begroting zó ruim is ingeschat dat het moeilijk wordt om de kosten te beheersen. Daarnaast heeft het BIT zorgen of de aanpak tijdig leidt tot een geschikte oplossing en of maatschappelijke baten snel genoeg worden gerealiseerd.

Gezien het maatschappelijk belang van DT adviseert het BIT om de slaagkans te vergroten. Breng hiervoor de technische keuzes in lijn met wat noodzakelijk en haalbaar is voor DT. Herijk de projectbegroting met het oog op een goede kostenbeheersing. Verbeter daarnaast de aanpak voor de realisatie van de oplossing. Houd ten slotte rekening met tijdige realisatie van maatschappelijke baten.

Lees de reactie van de minister en de Raad voor de rechtspraak op het BIT-advies project Digitale Toegankelijkheid.