BIT-advies Digitaal Stelsel Omgevingswet (vervolgtoets)

Samenvatting advies

Het BIT maakt zich zorgen over de tijdige en succesvolle invoering van het DSO, ondanks dat is besloten de invoering van de Omgevingswet een jaar uit te stellen. Kritieke onderdelen van DSO-LV zijn niet af en nog niet voldoende beproefd om er op te kunnen vertrouwen dat het DSO als geheel werkbaar en beheersbaar is. Bovendien moet nog veel werk worden verricht voor inwerkingtreding en heeft het BIT zorgen over de realisatie van de bestuurlijke ambitie.

Het BIT adviseert daarom om zo spoedig mogelijk een grondige validatie te doen van DSO-LV met alle stakeholders. En indien hier kritieke issues uit blijken, te kiezen voor een meer gefaseerde invoering van DSO. Het BIT adviseert voorts om alle bestuurlijke en managementaandacht te richten op het in gebruik nemen van het digitaal stelsel op het basisniveau per 1 januari 2022. Na inwerkingtreding zal het nog zeker een paar jaar kosten om het stelsel in stapjes door te ontwikkelen. Pas daarna kan aan uitbouw van de functionaliteit gedacht worden.

Lees de reactie van de minister en de bestuurlijke reactie op het advies van het Bureau ICT-toetsing.