BIT-advies Grensverleggende IT (3e vervolgtoets)

Samenvatting advies

Het BIT is positief over de mate waarin Defensie eerdere BIT-aanbevelingen heeft opgevolgd. De risico’s van GrIT zijn beter beheersbaar door waarborgen in de samenwerkingsovereenkomst. De opzet van de blokkenplanning sluit nu veel beter aan bij de prioriteiten van de defensieonderdelen. Met de huidige aanpak heeft Defensie belangrijke mogelijkheden om zowel inhoudelijk als financieel te sturen.

Het BIT adviseert Defensie er nu voor te zorgen dat de overeenkomst in de praktijk gaat opleveren wat beoogd wordt. De omvang en complexiteit van de overeenkomst en de ambitieuze blokkenplanning stellen hoge eisen aan Defensie. Dit vergt centrale sturing. De lat moet hoger worden gelegd, zowel voor de governance als voor de regie op de uitvoering van de overeenkomst. Ook moet op een paar punten de bedoeling van de overeenkomst geëxpliciteerd worden.

Lees de reactie van de staatssecretaris op het BIT-advies Grensverleggende IT (3e vervolgtoets).