BIT-advies programma AZ-Next

Samenvatting advies

Het BIT vindt dat AZ-Next een aanzienlijk risico neemt door te snel in eigen beheer een nieuwe IT-infrastructuur te realiseren op basis van een complexe beveiligingsarchitectuur. Het programma wil de inkoop van infrastructurele componenten starten, nog voordat de impact van deze architectuur voor AZ is bepaald en zonder dat voldoende zeker is of het resultaat de  gebruikersbehoeften kan invullen. Dit kan leiden tot de aanschaf van ongeschikte producten, tot vertraging en extra kosten. Bovendien kan het ontbreken van een overkoepelende planning en onvoldoende gecoördineerde aansturing op de drie sterk van elkaar afhankelijke projecten leiden tot verdere vertraging.

Het BIT adviseert AZ-Next eerst de beveiligingsarchitectuur te vereenvoudigen en de impact daarvan af te stemmen met de gebruikersorganisatie. En om pas tot inkoop over te gaan na onafhankelijke toetsing van de architectuur. Ook raadt het BIT aan planmatiger te werk te gaan en hiertoe de programmaorganisatie te verstevigen.

Lees de reactie van de minister-president op het BIT-advies programma AZ-Next.