BIT-advies project Ontwikkeling Datafabriek

Samenvatting advies

Het UWV werkt al geruime tijd aan een nieuw datawarehouse. Desondanks verwacht het BIT dat het nog lang zal duren voordat dat in gebruik wordt genomen en een eerste bestaand datawarehouse kan worden ontmanteld. Dit komt doordat het project geen sturingsmogelijkheden heeft op het aansluiten van bronsystemen en het omzetten van rapportages. Bovendien is er onvoldoende grip op de voortgang en blijft het project te lang hangen in de ontwerpfase.

Het BIT adviseert daarom het project te voorzien van de benodigde bevoegdheden om te kunnen sturen op afhankelijkheden en daarmee op resultaat. Verander bovendien de ontwikkelaanpak en maak daarbij ontwikkelteams integraal verantwoordelijk voor oplevering van informatieproducten voor afnemers.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies project Ontwikkeling Datafabriek.