BIT-advies Herontwerp WW Klant

Samenvatting advies

HOWW Klant kan een werkende klantapplicatie opleveren. De kans op uitloop is echter aanzienlijk, omdat er nog niet integraal is getest en de performance onzeker is. Het Adviescollege adviseert UWV daarom om alle managementaandacht op die twee onderdelen te richten en een nieuwe invoeringsdatum te bepalen.

Daarnaast adviseert het Adviescollege om de bredere inzet van regelgebaseerde tools beter te onderbouwen en te evalueren. Dat kan door het programma E-Werken van UWV een evaluatie te laten uitvoeren van deze tools, in samenhang met andere onderdelen van de doelarchitectuur van UWV. Als die evaluatie een positieve business case laat zien, zal eerst een aantal randvoorwaarden verder moeten worden ingevuld. Daarna kunnen de inzichten uit de evaluatie worden benut om de tools gericht in te zetten binnen andere uitvoeringsdomeinen en toepassingen. 

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies Herontwerp WW Klant