BIT-advies Digitale Snelweg Douane

Samenvatting BIT-advies

Het Adviescollege verwacht dat het programma Digitale Snelweg Douane erin slaagt de Douanesystemen voor de korte termijn geschikt te maken voor de voorspelde groei. Wel vreest het Adviescollege dat de maatregelen die worden genomen te duur zijn, zeker voor de langere termijn. Het Adviescollege ziet nu weinig aandacht voor innovatie om de kostenefficiëntie – zeker in de toekomst – te waarborgen.
Het Adviescollege adviseert doelgerichter te werk te gaan en de kosten mee te nemen in de afweging van maatregelen. Bovendien adviseert zij om alternatieve oplossingsrichtingen te verkennen, inclusief mogelijkheden om iets te doen aan de bron van volumestijging.

Lees de reactie van de staatssecretaris op het BIT-advies op het programma Digitale Snelweg Douane.