BIT-advies Grensverleggende IT: Blokken

Samenvatting BIT-advies

De samenwerkingsovereenkomst geeft Defensie de ruimte om te sturen op de bloksgewijze uitvoering van het programma GrIT. Daarnaast zet Defensie belangrijke stappen in de inrichting van de governance en de programmaorganisatie.

Het Adviescollege maakt zich wel zorgen over de scherpte bij de besluitvorming en opdrachtverstrekking van de eerste blokken. Defensie laat belangrijke elementen open bij de opdrachtverstrekking, waarmee een basis wordt gelegd voor een potentieel geschil. Bovendien kunnen zo binnen Defensie verschillende verwachtingen ontstaan over de toegevoegde waarde van de opgeleverde blokken.

Het Adviescollege ziet op dit moment geen inhoudelijke blokkades voor Defensie om de genoemde blokken in uitvoering te nemen, mits haar aanbevelingen opgevolgd worden.

Lees de reactie van de staatssecretaris op het BIT-advies Grensverleggende IT: Blokken.