BIT-advies Bouwkundig Kansrijk Groningen

Samenvatting BIT-advies

Het Adviescollege verwacht ondanks de dynamische context van NCG dat het programma BKG erin slaagt dit jaar de nodige kernfunctionaliteiten te bieden. Mede door deze focus is de aandacht voor kaders tot nu toe onderbelicht gebleven.

Het Adviescollege vindt dat de kaders voor de toekomstige (door)ontwikkeling te beperkt en fragmentarisch uitgewerkt zijn om goed te kunnen sturen, en daarbovenop zijn de functionele en technische doelstellingen onvoldoende scherp. Dit kan vooral na dit jaar voor problemen zorgen.

Het Adviescollege adviseert het programma in 2021 te focussen op afronding van de minimaal benodigde kernfunctionaliteit voor het primaire proces en vervolgens alleen te starten met doorontwikkeling als er aantoonbaar een businesscase voor is. Richt deugdelijke stuurinstrumenten in en creƫer inzicht in het primaire proces en wat daarvan ondersteund moet worden met het BKG-systeem. Maak bij de doorontwikkeling gebruik van de krachtige onderdelen van de reeds gevolgde ontwikkelaanpak.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies Bouwkundig Kansrijk Groningen.