Advies Aanbesteding Applicatiediensten Logius

Samenvatting BIT-advies

Zorg dat Logius klaar is voor de uitvoering van de NOK-strategie, door (1) deze aan te vullen zodat consultatie van leveranciers mogelijk wordt en (2) door de randvoorwaarden voor sturing van de leveranciers te verbeteren.
Het eerste advies ondervangt de risico’s in de huidige aanpak, te weten: dat de voorgestelde NOK-strategie niet leidt tot de beoogde flexibiliteit, dat de huidige knelpunten niet worden opgelost en dat de NOK-strategie niet voldoende concreet is om met de gekozen leveranciers een gesprek over doelgerichtheid en uitvoerbaarheid te kunnen voeren.
Het tweede advies is gericht op het verkorten van de relatief lange doorlooptijden bij voorbereiding van en besluiten over de inzet van leveranciers en het versterken van de regisserende functies.

Lees de reactie van de staatssecretaris op het advies Aanbesteding Applicatiediensten Logius.


Toelichting op type onderzoek
Dit onderzoek betreft een adviesonderzoek volgens artikel 2, lid 2 onderdeel b van het Instellingsbesluit.  Dit betekent onder meer dat het een andere rapportagevorm en beperktere scope heeft dan een BIT-advies dat wordt uitgebracht onder artikel 2, lid 1 van het Instellingsbesluit.