BIT-advies Programma STAP-budget

Samenvatting BIT-advies

Het Adviescollege ICT-toetsing begrijpt de maatschappelijke relevantie van de STAP-subsidieregeling, maar het Adviescollege is bezorgd dat één van de doelstellingen, het bereiken van meer kwetsbare groepen, mogelijk niet gerealiseerd gaat worden. Dat komt doordat de gekozen procesinrichting niet effectief is en onder andere het risico inhoudt dat minder digitaal vaardige burgers, lager opgeleiden en ouderen gaan afhaken.

Het programma heeft bovendien nog onvoldoende grip op de invoering van de regeling. Hoewel het eind vorig jaar is versterkt, richt het zich namelijk nog onvoldoende op de uitvoeringsketen.

Het Adviescollege adviseert de procesinrichting aan te passen. Het Adviescollege denkt dat de eventuele vertraging die dit kan opleveren opweegt tegen de voordelen voor burgers en opleiders en voor UWV.

Daarnaast adviseert het Adviescollege de sturing door het programma te versterken. Geef daarbij prioriteit aan het structureel invullen van de ketenregiefunctie, onder andere door een ketenarchitect aan te stellen die de samenhang binnen de STAP-keten nu en in de toekomst bewaakt.

Lees de reactie van de staatssecretaris op het BIT-advies Programma STAP-budget.