BIT-advies Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging (pilot-toets onderhoud)

Samenvatting BIT-advies

DUO heeft geconstateerd dat het applicatielandschap BKP verwaarloosd is en wil met DAB een structurele verbetering inzetten. Verbetering is in de ogen van het Adviescollege ICT-Toetsing inderdaad noodzakelijk, maar het Adviescollege verwacht niet dat DUO die met DAB bereikt. Het Adviescollege ziet namelijk dat er tekortkomingen zijn in sturing, operationele processen en financieel beheer, en dat de gekozen technologie Blueriq risicovol is voor het proces Bekostigen. 

Met een ongewijzigde aanpak zal nieuwe verwaarlozing ontstaan. Daar staat tegenover dat BKP ondanks de huidige verwaarlozing haar doelstellingen haalt. Tevens is het landschap BKP aanpasbaar. Het is daarom onverstandig om door te gaan met de gekozen technologie voor het proces Bekostigen. DUO kan ook verder met het huidige landschap BKP, mits sterk wordt bijgestuurd. Cruciaal is dat DUO haar processen professioneler gaat uitvoeren. Mocht DUO toch door gaan met Blueriq voor Bekostigen, dan zijn tenminste zeer strakke monitoring en een terugvalscenario noodzakelijk.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging (pilot-toets onderhoud).