BIT-advies Modernisering Waarneeminfrastructuur

Samenvatting BIT-advies

 
Ondanks een zorgvuldige voorbereiding op de (lopende) aanbesteding vindt het Adviescollege het onzeker of MWI een toekomstbestendige waarneeminfrastructuur realiseert en daarmee zijn doelen gaat behalen. Het Adviescollege vindt het onzeker of het nieuwe meetnet de verwachtingen gaat waarmaken, doordat de geschiktheid van aangeboden oplossingen onvoldoende wordt gevalideerd. Ook is het samenwerkingsmodel met de nieuwe leverancier niet ingevuld, waardoor de samenwerking mogelijk spaak loopt. En er ontbreekt een goede voorbereiding op de werkzaamheden die het KNMI zelf moet uitvoeren.

Het Adviescollege adviseert om de onzekerheid over het halen van doelen te reduceren door op korte termijn en voorafgaand aan gunning ervoor te zorgen dat in de aanbesteding veel scherper kan worden geselecteerd of voorgestelde oplossingen voldoen aan de verwachtingen. Daarnaast adviseert het Adviescollege om de afspraken over de samenwerking in te vullen. Ten slotte adviseert het Adviescollege nu al te starten met de voorbereiding op de aanpassingen die het KNMI zelf moet doorvoeren en niet te wachten tot na de gunning.

Lees de reactie van de staatssecretaris op het BIT-advies Modernisering Waarneeminfrastructuur.