BIT-advies Federatief Berichten Stelsel

Samenvatting BIT-advies

FBS schetst een vergezicht waarvan het Adviescollege ICT-toetsing nut en noodzaak onderschrijft. Het programma heeft echter te weinig grip op het resultaat: de investeringen in tijd en geld lopen op, de berichtenvoorziening voorziet in extra opties die mogelijk niet gebruikt gaan worden en het is onzeker of de beoogde verbeteringen op lange termijn gerealiseerd gaan worden.
Daarom adviseert het Adviescollege inhoudelijk te gaan sturen op resultaat. Het inhoudelijk verbinden van de ICT-resultaten van Logius met gebruikersbehoeften van burgers, ondernemers en afnemers vormt hierin de crux. Dat kan door sterkere sturing en het valideren van de extra’s, en door het invullen van randvoorwaarden door BZK.

Lees de reactie van de staatssecretaris op het BIT-advies Federatief Berichten Stelsel.