BIT-advies Tijdelijke Tolheffing (TTH)

Samenvatting BIT-advies

Het project Tijdelijke Tolheffing (TTH) heeft tot doel om een tolsysteem te realiseren waarmee het tekort in de bekostiging van de aanleg van twee infrastructuurverbindingen gedekt kan worden. Het Adviescollege verwacht dat het project de doelstelling niet gaat bereiken en daarmee de toloplossing in deze vorm niet effectief is. Als eerste staan de kosten niet in verhouding tot de tolopgave. Ten tweede is de toloplossing waarschijnlijk niet op tijd klaar. Ten derde ontbreekt slagvaardige ketensturing waardoor de complexiteit wordt verhoogd.

Gezien de grote onzekerheid of het project de doelstelling gaat bereiken en de onzekerheid over de uitwerking van de plannen van het nieuwe kabinet voor ‘betalen naar gebruik’, adviseert het Adviescollege geen onomkeerbare stappen te zetten totdat de volgende adviezen zijn opgevolgd. Bepaal of er ruimte is om tolheffing niet in te voeren. Overweeg alternatieven indien tolheffing onvermijdelijk is. Zorg daarnaast voor een realistische aanpak en een slagvaardige sturing.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies Tijdelijke Tolheffing (TTH).