BIT-advies Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM)

Samenvatting BIT-advies

Het programma VUM beoogt gegevens over vacatures en werkzoekenden uit te wisselen tussen organisaties (privaat en publiek) die zich bezighouden met arbeidsbemiddeling. Hiervoor worden een gegevensstandaard en een digitaal uitwisselingsmechanisme (UM) ontwikkeld. Het Adviescollege ICT-toetsing vreest dat VUM niet tot de beoogde verbetering gaat leiden, om vier redenen. De oplossing is onvoldoende voor mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt. De uitwerking van UM is kwetsbaar op informatiebeveiliging en gegevenslogistiek. Het programma schiet tekort in het ontwerpproces en het financieel management en ten slotte zijn de ontwikkelingen rondom VUM onvoldoende op elkaar afgestemd.

Daarom adviseert het Adviescollege om VUM zo snel mogelijk aan te passen op vier gebieden. Kom tot een oplossing met meerwaarde voor mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt door een doelgroepgerichte stapsgewijze aanpak. Zorg voor adequate informatiebeveiliging. Los de tekortkomingen in het programma op. Zorg ten slotte voor meer synergie tussen overlappende programma’s.

Lees de reactie van de minister van SZW op het BIT-advies Verbeteren Uitwisseling Machtingsgegevens (VUM).