BIT-advies programma Roger

Samenvatting BIT-advies

Het programma Roger vervangt de huidige SAP-omgeving voor de materieel-logistieke en financiële bedrijfsvoering van het ministerie van Defensie door SAP S/4HANA. Het doel van het programma is om de continuïteit van de bedrijfsvoering te borgen en processen te standaardiseren en optimaliseren. Het programmabudget is geraamd op 258 miljoen euro.

Het Adviescollege ICT-toetsing vindt dat het programma Roger zorgvuldig is voorbereid maar nog niet goed is toegerust om de complexiteit van deze ingrijpende verandering te beheersen. Het Adviescollege verwacht dat Roger hierdoor maar beperkt kan inspelen op tegenvallers of wijzigende prioriteiten van Defensie om de volgende redenen. Er is weinig focus op het zekerstellen van de continuïteit van de bedrijfsvoering. De basis voor sturing op operationeel rendement ontbreekt. De haalbaarheid van de planning is onzeker en de risico’s van de inzet van marktpartijen worden onderschat.

Om de complexiteit te beheersen, adviseert het Adviescollege om Roger beter toe te rusten op de volgende gebieden. Zorg dat de continuïteit in alle gevallen gewaarborgd blijft. Zorg dat Roger veel beter kan sturen op het rendement voor Defensie. Verbeter de planning om de haalbaarheid en flexibiliteit te verhogen. Zorg ten slotte voor een betere positie voor Defensie ten opzichte van de marktpartijen.

Lees de reactie van de staatssecretaris van Defensie op het BIT-advies Roger.