BIT-advies Kadastrale Kaart Next (KKN)

Samenvatting advies

Het programma Kadastrale Kaart Next (KKN) beoogt het realiseren van een nieuwe, verbeterde versie van de huidige Kadastrale kaart met een grotere, bekende nauwkeurigheid. Daartoe worden circa vijf miljoen veldwerken opnieuw digitaal verwerkt en geïnterpreteerd door twee nog te selecteren leveranciers. De planning is dat het verwerken van de veldwerken start in januari 2023. Het projectbudget is 35 miljoen euro.

Het Adviescollege ICT-toetsing concludeert dat KKN technisch-inhoudelijk zorgvuldig is voorbereid. Het blijft niettemin onzeker wanneer en in welke mate de baten van het programma worden gerealiseerd. Dit komt in de eerste plaats doordat er geen focus is op de realisatie van de maatschappelijke baten. Ook is de kosten-baten analyse onvoldoende concreet en is er risico op vertraging door het ontbreken van integrale sturing.

Het Adviescollege adviseert het Kadaster om meer zekerheid te verkrijgen over de realisatie van de baten door de focus van het programma te verleggen van techniek naar maatschappelijke baten. Concreet adviseert het Adviescollege om de impact van de verbeterde kaart scherper in beeld te brengen, de kosten-batenanalyse te actualiseren en te concretiseren, de opmaat naar productie te plannen en implementatiekeuzes te expliciteren, en passende afspraken te maken met de leveranciers.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies Kadastrale Kaart Next (KKN).