BIT-advies Beslag Informatie Systeem (BIS)

Samenvatting BIT-advies

Project Beslag Informatie Systeem (BIS) heeft tot doel het beslagproces te verbeteren met behulp van een nieuwe Centrale Voorziening Beslag (CVB) en aanpassingen van de informatiesystemen van de betrokken partijen. Het projectbudget is 14,5 miljoen euro.

Het Adviescollege ICT-toetsing begrijpt de noodzaak om het beslagproces en de informatievoorziening te verbeteren. Project BIS is echter op de verkeerde weg om drie redenen. Ten eerste zijn de gedefinieerde baten te optimistisch ingeschat. Ten tweede is het ontwerp van het CVB onnodig complex. Ten derde heeft het project BIS geen realistisch en gezamenlijk plan.

Het Adviescollege ICT-toetsing adviseert een herbezinning op het project BIS aan de hand van drie actielijnen:

  1. definieer het gemeenschappelijke vraagstuk;
  2. minimaliseer de ketenvoorziening CVB;
  3. organiseer in de keten heel kleine ICT-projecten.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies Beslag Informatie Systeem.