Advies Logius ICT-infrastructuur

Samenvatting advies

Het Adviescollege ICT-toetsing heeft op verzoek van de staatssecretaris van Koninkrijks­relaties en Digitalisering advies uitgebracht over de gekozen oplossingsrichting bij de opbouw van en overgang naar een nieuwe ICT-infrastructuur bij Logius. Deze infrastructuur is van wezenlijk belang voor de digitale dienstverlening van de overheid aan burgers en bedrijven. Onder andere de voorzieningen DigiD, Digipoort en de Berichtenbox, die onderdeel uitmaken van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI), moeten er op gaan draaien.

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek naar de overgang naar de nieuwe ICT-infrastructuur is dat deze niet eenvoudig gehouden is zoals eind 2019 geadviseerd. Met de aanpak voor de nieuwe ICT-infrastructuur hebben Logius, de leverancier en BZK zich vertild. Dit maakt het migratieplan onhaalbaar. Het Adviescollege ICT-toetsing ziet hiervoor twee hoofdredenen:

  • De aanpak van Logius is te risicovol doordat geprobeerd wordt in één keer de huidige, stabiele ICT-infrastructuur te vervangen door één geavanceerd, gestandaardiseerd cloudplatform met een door de leverancier zelfgebouwde integratielaag. Het is onduidelijk of, en wanneer, het platform in de praktijk bruikbaar is voor alle voorzieningen.
  • De organisatorische basisvoorwaarden voor de migraties zijn niet ingevuld.
    Het risico op verdere vertraging van de migratie is hoog, doordat de uitvoeringskracht tekortschiet en samenhangende besturing ontbreekt.

Als weg voorwaarts denken wij dat stevig moet worden ingegrepen:

  • Laat Logius zich beperken tot een eenvoudig, bruikbaar platform.
  • Geef voorzieningen de ruimte om de best passende ICT-infrastructuur te kiezen.
  • Laat Logius steviger sturen op de migraties.
  • Zorg voor een zakelijke sturing vanuit beleid op de GDI-dienstverlening.

Lees ook de aanbiedingsbrief van de staatssecretaris.