BIT-advies Common Highway Agency Rijkswaterstaat Model (CHARM)

Samenvatting advies CHARM

Het Adviescollege ICT-toetsing heeft een onderzoek uitgevoerd naar het programma CHARM van Rijkswaterstaat.

CHARM heeft als doel de ICT te vernieuwen in de verkeerscentrales voor verkeersmanagement van het hoofdwegennet en uniformering van de werkprocessen. Het programma doet dit door twee nieuwe systemen in te voeren, DYNAC en DASB. Daarmee worden 26 systemen vervangen.

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat door CHARM de continuïteit van de ICT voor wegverkeersmanagement niet is geborgd. Het college heeft om vier redenen zorgen over die continuïteit:

 • De organisatie van CHARM is niet toegerust om de ambitie waar te maken.
  Dit geldt voor de stuurgroep, die onvoldoende doordacht besluiten neemt en onvoldoende bijstuurt bij vertragingen. Het geldt ook voor het programmateam, dat onvoldoende is toegerust voor de bewaking van essentiële taken.
 • RWS stuurt onvoldoende op het contract met leverancier KTC.
  Daardoor wordt de naleving van contractuele afspraken niet afgedwongen en worden regelmatig mijlpalen gemist.
 • Het beheer van DYNAC en DASB vormt een risico voor het verkeersmanagement.
  Ondanks de gezette stappen ontbreekt de focus om het beheer goed in te richten, terwijl de systemen al deels operationeel zijn.
 • Er is geen terugvalscenario bij tegenvallende resultaten van CHARM.
  Omdat de oplevering van CHARM nog lang gaat duren, is het van belang dat de huidige systemen blijven werken. Hun werking is na 2023 echter onzeker, onder meer door de bezuinigingen die RWS heeft doorgevoerd.
   

Het Adviescollege adviseert de minister stevig in te grijpen:

 • Zorg voor betere balans tussen de ambitie van CHARM en de capaciteit, kennis en kunde ervoor.
 • Verstevig de regie op de leverancier.
 • Geef het beheer van DYNAC en DASB topprioriteit.
 • Zorg voor een terugvalscenario.

Lees de reactie van de minister van IenW op het BIT-advies voor het programma CHARM.