BIT-advies programma Vrachtwagenheffing

Samenvatting BIT-advies

Het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) heeft op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek gedaan naar het programma Vrachtwagenheffing (VWH). Dit programma heeft tot doel voor het invoeren van een heffing voor vrachtwagens op basis van afgelegde kilometers, op daartoe aangewezen trajecten. De netto-opbrengsten van deze heffing komen weer ten goede van de vervoerssector voor innovatie en verduurzaming. De kosten voor realisatie van de VWH worden geraamd op € 400 miljoen.

AcICT concludeert in zijn advies dat de maatschappelijke meerwaarde van VWH voor een belangrijk deel wordt bepaald door de omvang van de terugsluizen van de opbrengsten en het moment waarop dit start. Dat vraagt om een doelmatig ingericht stelsel en een slagvaardige uitvoering van het programma. Op beide aspecten ziet het Adviescollege nog aanzienlijke risico’s, waardoor de opbrengsten voor verduurzaming mogelijk tegenvallen. De doelmatigheid van VWH staat onder druk door inrichtingskeuzes van het programma en er is kans op vertraging door te weinig scherpte in realisatietraject.

AcICT adviseert om binnen het programma meer ruimte te creëren om in te spelen op veranderingen. Dat kan door:

  1. Een ingroeiscenario uit te werken.
  2. Te zorgen voor wendbaarheid in de afspraken met de markt.
  3. De slagvaardigheid van het programma te vergroten.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies programma Vrachtwagenheffing.