Handreiking Agile werken

Binnen veel projecten bij de overheid wordt agile werken inmiddels toegepast of gaat dat binnenkort gebeuren. De verwachtingen van agile zijn vaak hoog: snel kunnen beginnen, kunnen inspelen op veranderingen, en effectiever en efficiënter software opleveren. 

Het Adviescollege ICT-toetsing ziet in zijn onderzoeken dat daar waar, vanaf het begin van het project, de aansturing gebeurt met een stevig mandaat en de omgeving goed is ingericht, inderdaad voortvarend software wordt ontwikkeld. Bovendien nemen de voorspelbaarheid van planning en kwaliteit toe en is de kans groot dat door meer autonomie bij de ontwikkelteams het werkplezier toeneemt. Het Adviescollege ziet ook dat agile werken niet altijd de verwachtingen inlost.

In deze handreiking bespreekt het Adviescollege drie veel voorkomende valkuilen van deze manier van werken en geeft adviezen om die te vermijden. Daarbij worden achtereenvolgens de rol van de opdrachtgever, de organisatie en het project belicht.