BIT-advies Programma OpenVMS

Samenvatting BIT-advies

De systemen van UWV voor de verstrekking van werkloosheidsuitkeringen (WWO) en arbeidsongeschikt­heids­uitkeringen (ResaFasa) draaien op een verouderd technisch platform. Om de continuïteit van deze twee systemen zeker te stellen is het programma OpenVMS eind 2020 gestart met een ‘fabrieksmatige conversie’ van de broncode die is geschreven in de programmeertaal COBOL naar broncode in de programmeertaal Java. Inmiddels ziet UWV dat deze conversie-aanpak niet leidt tot onderhoudbare software en werkt men alternatieve scenario’s uit.

Het Adviescollege concludeert dat UWV de fabrieksmatige conversie naar Java terecht heeft gestopt. Kansrijke alternatieve scenario’s zijn echter nog onvoldoende uitgewerkt. Het Adviescollege stelt vast dat het voor WWO gekozen replatforming-scenario passend is, maar organisatorisch complex en dat het herbouwscenario voor ResaFasa nog te grote onzekerheden kent.

Hoewel er nog geen directe continuïteitsrisico’s zijn voor het primaire proces van UWV, is er geen ruimte voor nieuwe mislukkingen. Daarom adviseert het Adviescollege om te komen tot een geconcentreerde inzet van expertises voor het uitwerken, kiezen en realiseren van alternatieve scenario’s. Concreet adviseert het Adviescollege om:

  1. een multidisciplinair team te formeren voor de replatforming van WWO
  2. eerst meerdere scenario’s uit te werken voor ResaFasa en pas daarna een definitieve scenariokeuze te maken
  3. lessen te trekken uit de mislukte fabrieksmatige conversie.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies Programma OpenVMS.