BIT-advies De Instandhouding Transitie

Samenvatting BIT-advies

Het Adviescollege ICT-toetsing heeft op verzoek van het ministerie van BZK onderzoek gedaan naar het programma De Instandhouding Transitie (DIT) van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB).

Dit programma beoogt het onderhoudsbeheer van het vastgoed van de Rijksoverheid en Defensie (circa 22.000 gebouwen en 83.000 hectare grond) effectiever en efficiënter te laten verlopen. Hiervoor wil het programma een nieuw onderhoudsmanagementsysteem, geüniformeerde onderhoudsprocessen en een standaard gegevensmodel invoeren.

Het Adviescollege ziet dat het programma DIT daadkrachtig te werk gaat, maar er tegelijkertijd ook enkele grote risico’s onvoldoende worden beheerst. Hierdoor wordt een succesvolle uitvoering van het programma DIT onzeker. Het Adviescollege signaleert daarbij de volgende punten:

  • De kwaliteit van het nieuwe onderhoudsmanagementsysteem is ondergeschikt gemaakt aan het behalen van de streefdatum (op 1 juli 2024) voor de RVB-brede ingebruikname.
  • De organisatie en de leveranciers zijn niet tijdig voor 1 juli 2024 voorbereid op de nieuwe werkwijze met de aangepaste onderhoudsprocessen en nieuwe inspectiemethodiek.
  • Het RVB stuurt onvoldoende op het behalen van de doelen en de eindbaten.

Het Adviescollege adviseert een aantal maatregelen om de kans op succes van het programma DIT te vergroten:

  1. Neem het onderhoudsmanagementsysteem alleen in gebruik als aan de minimale kwaliteitseisen wordt voldaan. Tref hiervoor op korte termijn een aantal maatregelen om ervoor te zorgen dat het systeem aan de minimale kwaliteit voldoet die gebruikers en leveranciers nodig hebben.
  2. Bereid de implementatie voor gebruikers en leveranciers in detail voor. Start hier op korte termijn mee, zodat er voldoende tijd is om de voorbereidingen en beheersingsmaatregelen te toetsen en fijn te slijpen.
  3. Zorg voor integrale sturing om de doelen en eindbaten te behalen. Want om zeker te stellen dat programma DIT zijn doelstellingen bereikt en het RVB op langere termijn de baten kan incasseren, is het noodzakelijk dat er meer samenhangende sturing plaatsvindt op alle lopende initiatieven bij de directie Vastgoedbeheer.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies voor het programma De Instandhouding Transitie (DIT).