BIT-advies Beheer en onderhoud Justitiële Informatiedienst (Justid)

Samenvatting BIT-advies

Het Adviescollege ICT-toetsing heeft op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid een onderzoek uitgevoerd naar het beheer en onderhoud van informatiesystemen bij de Justitiële Informatiedienst (Justid). Justid verzorgt hiermee de uitwisseling van justitiële informatie tussen verschillende organisatie binnen het justitiedomein.

Het Adviescollege concludeert in zijn onderzoek dat afnemers van de dienstverlenging van Justid over het algemeen tevreden zijn en er geen grote verstoringen zijn. Toch ziet het Adviescollege substantiële en deels urgente issues in het beheer en onderhoud die in de nabije toekomst tot verstoringen kunnen leiden. De belangrijkste conclusie is dat het huidige volwassenheidsniveau van beheer en onderhoud de dienstverlening kwetsbaar maakt om de volgende redenen:

  • Noodzakelijke verbeteringen komen niet goed van de grond want de samenhang tussen initiatieven om te verbeteren ontbreekt, de aansturing schiet te kort en er is onvoldoende urgentiebesef.
  • De financiering van beheer en onderhoud is niet toekomstvast waardoor Justid niet in staat is om de continuïteit van de systemen op langere termijn zeker te stellen.
  • Besluitvorming over beheer en onderhoud is niet slagvaardig. De afstemming tussen Justid, zijn eigenaar en de verschillende opdrachtgevers werkt niet zoals beoogd.

Om meer zekerheid te krijgen over de stabiliteit en continuïteit van de dienstverlening adviseert het Adviescollege het volwassenheidsniveau te verhogen:

  1. Voer doelgericht verbeteringen door. Bundel daarvoor de verschillende initiatieven in een professionaliseringstraject waarvan een directielid ‘sponsor’ is. Prioriteer en plan de initiatieven goed en zorg dat de organisatie leert van elkaars successen.
  2. Realiseer structureel voldoende financiering voor beheer en onderhoud zodat in de toekomst achterstanden niet opnieuw oplopen. Stel samen met de opdrachtgevers vast welke structurele middelen nodig zijn, ontwikkel het kostprijsmodel verder door en stel periodiek de financiering bij.
  3. Verbeter de besluitvorming en sturing door concreter invulling te geven aan de verantwoordelijkheden van Justid, opdrachtgevers en eigenaar.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies Beheer en onderhoud Justitiële Informatiedienst (Justid).