Naschrift op het 6e BIT-advies Grensverleggende IT

Op 28 september 2023 is het BIT-advies over het programma Grensverleggende IT (GrIT) tezamen met de bestuurlijke reactie van het ministerie van Defensie aan de Tweede Kamer toegestuurd.

Het Adviescollege heeft een naschrift over de maatregelen die zijn voorgesteld ter opvolging van het advies uitgebracht.

Lees hier de reactie van de staatssecretaris op het naschrift.