BIT-advies Modernisering Omzetbelasting

Samenvatting

De Belastingdienst int jaarlijks circa 80 miljard euro aan Nederlandse omzetbelasting (OB-NL) bij ondernemingen. Ook worden er regelingen uitgevoerd voor handel met het buitenland. Vijf verschillende regelingen voor omzetbelasting (OB) worden ondersteund door een complex ICT-landschap van maatwerksystemen. Dit landschap is deels sterk verouderd. De Belastingdienst is voor de modernisering een aanbesteding gestart. Deze moet een contract met een externe implementatiepartner opleveren, samen met een pakketoplossing. Het pakket zal worden geïntegreerd met generieke ICT-voorzieningen van de Belastingdienst. Inmiddels zijn drie gegadigden geselecteerd waarmee wordt gesproken in de dialoogfase.

Het Adviescollege ICT-toetsing heeft op verzoek van het ministerie van Financiën een onderzoek uitgevoerd naar het project Modernisering Omzetbelasting van de Belastingdienst.

Het Adviescollege begrijpt dat de Belastingdienst pakketsoftware wil verwerven en inzetten voor OB. De voorbereiding daarvoor vindt het Adviescollege onvoldoende. Als gevolg hiervan bestaat de kans dat dit omvangrijke en kostbare verandertraject faalt waardoor nieuwe wet- en regelgeving nog langere tijd beperkt kan worden doorgevoerd. Op de volgende punten is verbetering nodig:

  • De behoeftestelling is nog onvoldoende duidelijk.
  • De besturing is niet sterk genoeg.
  • De voorbereiding op besluitvorming is onvoldoende zorgvuldig.

Het Adviescollege adviseert de Belastingdienst de druk te weerstaan om overhaast beslissingen te nemen en enkel over te gaan naar de gunningsfase1 wanneer de volgende adviezen zijn opgevolgd:

1. Maak de behoeftestelling specifiek.

2. Richt de organisatie in zodat sturing gegeven kan worden.

3. Bereid de besluitvorming goed voor.

Lees de reactie van de staatssecretaris  op het BIT-advies Modernisering Omzetbelasting.
 

1 De gunningsfase start met het uitnodigen van gegadigden voor het doen van een definitieve inschrijving op basis van een definitieve behoeftestelling.