BIT-advies Vervanging applicatielandschap Wet op de rechtsbijstand (Wrb)

Samenvatting BIT-advies

De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) voert de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) uit met behulp van een landschap van applicaties. De Wrb voorziet in vergoeding van rechtshulpverlening voor burgers (rechtzoekenden) die daar recht op hebben. De aanvraag verloopt via een advocaat of mediator op verzoek van de rechtzoekende.

Het Adviescollege ICT-toetsing heeft op verzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid een onderzoek uitgevoerd naar het programma Vervanging Applicatielandschap Wrb (VAW) van de RvR. Dit programma heeft als doel het bestaande applicatielandschap voor uitvoering van de Wrb te moderniseren. De RvR wil hiermee een aantal tekortkomingen oplossen en verbeteringen in de dienstverlening realiseren.

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat het programma nu voor de RvR slecht beheersbaar is, wat de realisatie extra duur en traag maakt en wat ook doorwerkt in het toekomstige beheer. Het Adviescollege ziet daarvoor twee redenen:

  • aanpak programma sluit niet aan bij de RvR;
  • ICT-oplossing wordt onnodig complex.

Het Adviescollege adviseert om meer beheerst aan de slag te gaan, door:

  1. de aanpak van het programma VAW aan te passen;
  2. de bouw meer te richten op duurzaam beheer en onderhoud.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies Vervanging applicatielandschap Wet op de rechtsbijstand (Wrb).