Prof. dr. P. (Paul) Klint

Prof. dr. P. (Paul) Klint

Functie
Lid

Paul Klint, software engineer, is Research Fellow bij het Centrum voor Wiskunde & Informatica (CWI) en emeritus hoogleraar software engineering bij de Universiteit van Amsterdam. Hij was oprichter en eerste voorzitter van de European Association for Programming Languages and Systems (EAPLS), initiator van diverse internationale samenwerkingsverbanden, en mede-oprichter van de Software Improvement Group (waar hij inmiddels niet meer bij betrokken is). Op dit moment zet hij zich in voor twee start-ups: Swat.engineering (ontwikkelen van domein-specifieke talen, analyse en transformatie van software) en SolidSands (validatie van C compilers). Vanaf de oprichting is hij lid van de Toezichtsraad van het Bureau ICT-toetsing (BIT). Daarnaast heeft hij nationaal en internationaal vele bedrijven en overheden geadviseerd.

Klint is afgestudeerd in de wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam en is gepromoveerd in de informatica aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij heeft 42 promovendi en 150 masters software engineering begeleid. Zijn interessen omvatten meta-programmeren, domein-specifieke talen, open source ontwikkeling, kennis- en technologietransfer, en intellectuele eigendomsrechten.

Hij vat dit zelf altijd samen als 'exploring the frontiers of the software galaxy'.