Afgeronde onderzoeken 2020

In 2020 heeft het Bureau ICT-toetsing, de voorganger van het Adviescollege ICT-toetsing, de onderstaande BIT-adviezen uitgebracht.

Ministerie Project / advies Omschrijving Datum advies
Algemene Zaken AZ-Next Groot onderhoud van de werkplek, het document management systeem en de ICT-infrastructuur van AZ. 29-10-2020
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Digitaal Stelsel Omgevingswet (vervolgtoets) De ontwikkeling van een digitaal stelsel voor de uitvoering van de nieuwe Omgevingswet. 14-10-2020
Defensie Grensverleggende IT (3e vervolgtoets) Vernieuwing van de IT-infrastructuur van Defensie. 14-10-2020
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ontwikkeling data fabriek Het vervangen van drie bestaande datawarehouses van UWV door een nieuw te bouwen datawarehouse. 6-10-2020
Justitie en Veiligheid Digitale Toegankelijkheid Digitaliseren civiel- en bestuursrechtelijke zaakstromen. 30-9-2020
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Vereenvoudiging beslagvrije voet De implementatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. 19-6-2020
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Verbeteren Reisdocumentenstelsel Verhogen van de kwaliteit, fraudebestendigheid en betrouwbaarheid van het reisdocumentenstelsel. 19-6-2020
Economische Zaken en Klimaat Digi‑AT Vernieuwen en moderniseren van de primaire processen van AT ten behoeve van de klant(interactie) en de afhandeling door medewerkers. 12-5-2020
Financiën Regie Modernisering IV Landschap Verbeteren technische staat IV-landschap Belastingdienst. 13-3-2020
Infrastructuur en Waterstaat Areaal Informatievoorziening Rijkswaterstaat / Bouw Informatie Management (AIRBIM) Verbeteren informatievoorziening en -uitwisseling over objecten van Rijkswaterstaat 29-1-2020