Afgeronde onderzoeken 2021

In 2021 heeft het Adviescollege ICT-toetsing de onderstaande onderzoeken uitgevoerd.

Ministerie Project / advies Omschrijving Datum advies
Infrastructuur en Waterstaat IA Sourcing Standaardisatie van industriële automatisering (IA) voor bruggen, sluizen en tunnels bij Rijkswaterstaat. 23-2-2021
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Herontwerp WW Klant Verbeteren dienstverlening aan klanten door herontwerp van bedrijfsprocessen én de inrichting van bijbehorende systemen. 3-3-2021
Financiën Release IH Jaaraanpassingen (pilot-toets onderhoud) Jaarlijkse aanpassingen wegens onderhoud en nieuwe wet- en regelgeving doorvoeren in de systemen van de Inkomensheffing van de Belastingdienst. 18-3-2021