Afgeronde onderzoeken 2022

In 2022 heeft het Adviescollege ICT-toetsing de onderstaande onderzoeken uitgevoerd.

Ministerie Project / advies Omschrijving Datum advies
Financiën Vernieuwing Heffing Loonbelastingen en Premies (HLP) Migreren van de applicatie HLP van de Belastingdienst naar een toekomstvast platform. 4-7-2022
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Moderniseren Examens Meerjarig traject voor de vervanging van meerdere legacy systemen in het domein Examens bij DUO. 29-6-2022
Financiën Digitaliseren Schatkistbankieren Digitaliseren van het proces van Schatkistbankieren en ondersteunen met een te realiseren informatiesysteem. 29-6-2022
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit GLB23-27 Programma bij RVO voor implementatie van het herziene Gemeenschappelijke Landbouw Beleid 2023-2027 van de EU. 22-6-2022
Defensie Programma Roger Implementatie SAP S/4HANA en optimaliseren en standaardiseren processen. 23-5-2022
Financiën Rationalisatie Auto Motorrijtuigenbelasting (MRB) Het vervangen van de systemen 'Motorrijtuigenbelasting onder architectuur' (MOA) en 'Houderschapsbelasting' (HSB) door nieuwbouw. 21-4-2022
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM) Het standaardiseren van profielgegevens, vacatures en bijbehorende procesgegevens en het faciliteren van uitwisseling op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau. 10-3-2022
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ontwikkelproces CoronaMelder App Evaluatie van het ontwikkelproces om lessen te trekken voor de ICT-ontwikkeling binnen de Rijksdienst. 9-3-2022
Infrastructuur en Waterstaat Tijdelijke Tolheffing (TTH) Het realiseren van een tijdelijk tolsysteem voor de Blankenburgverbinding en ViA15. 7-3-2022
Justitie en Veiligheid Realisatie JBZ-systemen Ketenvoorzieningen Realiseren centrale voorzieningen en koppelvlakken voor de implementatie van de Europese verordeningen SIS en EES. 28-2-2022
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Digitaal stelsel omgevingswet (verzoek Eerste Kamer) Beoordeling haalbaarheid in werking treding per 1-7-2022 voor wat betreft technische werking. 14-2-2022