Afgeronde onderzoeken 2022

In 2022 heeft het Adviescollege ICT-toetsing de onderstaande onderzoeken uitgevoerd.

Ministerie Project / advies Omschrijving Datum advies
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Plooi Openbare informatie van de in de Wet open overheid (Woo) genoemde centrale en decentrale bestuursorganen voor iedereen toegankelijk en vindbaar maken via één centrale webapplicatie. 28-11-2022
Justitie en Veiligheid Beslag Informatie Systeem (BIS) Realiseren van een nieuwe centrale ICT-voorziening waarmee het beslagproces beter wordt ondersteund door de gehele beslagketen (Politie, bijzondere opsporingsdiensten, Openbaar Ministerie, Domeinen Roerende Zaken en Centraal Justitieel Incassobureau). 24-10-2022
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Digitaal Stelsel Omgevingswet (4) Op verzoek van de Eerste Kamer onderzoekt het Adviescollege opnieuw de stabiliteit, betrouwbaarheid en technische werking van de landelijke voorziening. 10-10-2022
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kadastrale Kaart Next (KKN) Structureel verbeteren van de kwaliteit, nauwkeurigheid en eenduidigheid van de Digitale Kadastrale Kaart (DKK) en het realiseren van een breder toepassingsbereik van de DKK. 26-9-2022
Financiën Vernieuwen Heffen Loonbelastingen en Premies (HLP) Migreren van de applicatie HLP van de Belastingdienst naar een toekomstvast platform. 4-7-2022
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Moderniseren Examens Meerjarig traject voor de vervanging van meerdere legacy systemen in het domein Examens bij DUO. 29-6-2022
Financiën Digitaliseren Schatkistbankieren Digitaliseren van het proces van Schatkistbankieren en ondersteunen met een te realiseren informatiesysteem. 29-6-2022
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit GLB23-27 Programma bij RVO voor implementatie van het herziene Gemeenschappelijke Landbouw Beleid 2023-2027 van de EU. 22-6-2022
Defensie Programma Roger Implementatie SAP S/4HANA en optimaliseren en standaardiseren processen. 23-5-2022
Financiën Rationalisatie Auto Motorrijtuigenbelasting (MRB) Het vervangen van de systemen 'Motorrijtuigenbelasting onder architectuur' (MOA) en 'Houderschapsbelasting' (HSB) door nieuwbouw. 21-4-2022
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM) Het standaardiseren van profielgegevens, vacatures en bijbehorende procesgegevens en het faciliteren van uitwisseling op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau. 10-3-2022
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ontwikkelproces CoronaMelder App Evaluatie van het ontwikkelproces om lessen te trekken voor de ICT-ontwikkeling binnen de Rijksdienst. 9-3-2022
Infrastructuur en Waterstaat Tijdelijke Tolheffing (TTH) Het realiseren van een tijdelijk tolsysteem voor de Blankenburgverbinding en ViA15. 7-3-2022
Justitie en Veiligheid Realisatie JBZ-systemen Ketenvoorzieningen Realiseren centrale voorzieningen en koppelvlakken voor de implementatie van de Europese verordeningen SIS en EES. 28-2-2022
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Digitaal stelsel omgevingswet (verzoek Eerste Kamer) Beoordeling haalbaarheid in werking treding per 1-7-2022 voor wat betreft technische werking. 14-2-2022