Afgeronde onderzoeken 2022

In 2022 heeft het Adviescollege ICT-toetsing de onderstaande onderzoeken uitgevoerd.

Ministerie Project / advies Omschrijving Datum advies
Financiën Rationalisatie Auto Motorrijtuigenbelasting (MRB) Het vervangen van de systemen 'Motorrijtuigenbelasting onder architectuur' (MOA) en 'Houderschapsbelasting' (HSB) door nieuwbouw. 21-4-2022
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM) Het standaardiseren van profielgegevens, vacatures en bijbehorende procesgegevens en het faciliteren van uitwisseling op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau. 10-3-2022
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ontwikkelproces CoronaMelder App Evaluatie van het ontwikkelproces om lessen te trekken voor de ICT-ontwikkeling binnen de Rijksdienst. 9-3-2022
Infrastructuur en Waterstaat Tijdelijke Tolheffing (TTH) Het realiseren van een tijdelijk tolsysteem voor de Blankenburgverbinding en ViA15. 7-3-2022
Justitie en Veiligheid Realisatie JBZ-systemen Ketenvoorzieningen Realiseren centrale voorzieningen en koppelvlakken voor de implementatie van de Europese verordeningen SIS en EES. 28-2-2022
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Digitaal stelsel omgevingswet (verzoek Eerste Kamer) Beoordeling haalbaarheid in werking treding per 1-7-2022 voor wat betreft technische werking. 14-2-2022