Afgeronde onderzoeken 2023

In 2023 heeft het Adviescollege ICT-toetsing de onderstaande onderzoeken uitgevoerd.

Ministerie Project / advies Omschrijving Datum advies
Defensie Grensverleggende IT (6) Vervolgonderzoek naar de vernieuwing van de IT-infrastructuur van Defensie. 01-09-2023
Justitie en Veiligheid Nationaal Meldkamer Systeem Verwerving en implementatie van een centraal meldkamersysteem voor politie, brandweer, ambulancezorg en Koninklijke Marechaussee. 31-07-2023
Infrastructuur en Waterstaat BEST2DO Vervangen en onderhouden van de bedienings- en besturingssystemen voor de Hartelkering en locomobiel van de Maeslantkering. 20-07-2023
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Toekomst BRP Ervoor zorgen dat de Basisregistratie Personen (BRP) wordt vernieuwd door het bestaande systeem door te ontwikkelen. 19-06-2023
Infrastructuur en Waterstaat Vrachtwagenheffing Introductie heffing waarmee het vrachtverkeer voor gereden kilometers gaat betalen. 12-05-2023
Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rationalisatie ICT-landschap CAK Verbeteren en verlagen complexiteit van het ICT-landschap van het CAK. 01-05-2023
Infrastructuur en Waterstaat Common Highway Agency Rijkswaterstaat Model (CHARM) Implementeren van een nieuw ICT-platform voor gebruik in verkeerscentrales (onderzoek op initiatief AcICT). 13-04-2023
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Logius ICT-infrastructuur Advies uitbrengen over de opbouw en overgang naar een nieuwe ICT-infrastructuur bij Logius. 12-04-2023
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit AERIUS 2021 - 2024 Het toekomstbestendig maken van het AERIUS instrumentarium dat binnen het programma Stikstofreductie en natuurherstel wordt ingezet voor rekenen, registreren en monitoren. 27-02-2023
Justitie en Veiligheid Basisplan straf – Raad voor de Rechtspraak Het waarborgen van de continuïteit en uitvoerbaarheid van werkprocessen in het strafrecht met optimale IV-ondersteuning. 13-02-2023
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Verzoek Eerste Kamer commissies EZK/LNV Toelichting op tussenadvies DSO van 22 december 2022 ten behoeve van vaste kamercommissies IWO en EZK/LNV. 07-02-2023