Toetskader

Het Adviescollege ICT-toetsing oordeelt over de slaagkans van ICT-projecten of -programma’s binnen het Rijk en geeft adviezen ter verbetering.

Een BIT-toets van het Adviescollege beantwoordt twee vragen:

  • Streeft het project een helder doel na of lost het een probleem op (zakelijke rechtvaardiging)?
  • Is het project zo ingericht dat er vertrouwen is dat het doel ook wordt gehaald (slaagkans)?

Het Adviescollege gebruikt een toetskader om alle aspecten en onderdelen van het project te toetsen en de risico’s te inventariseren. Als blijkt dat er risico’s zijn voor de slaagkans van het project, stelt het Adviescollege in het BIT-advies maatregelen voor om die te beperken.

Het toetskader bestaat uit 13 onderwerpen.

Deze onderwerpen zijn bij (vrijwel) alle projecten aan de orde.