Toegankelijkheid

Het Adviescollege ICT-toetsing wil de informatie op de website toegankelijk maken en voldoen aan de toegankelijkheidsnormen (WCAG versie 2.1, niveau A en AA).

Digitoegankelijkheidsonderzoek

Op 6 mei 2022 is er voor deze website een digitoegankelijkheidsonderzoek uitgevoerd volgens de WCAG 2.1 AA richtlijnen.

Bekijk het onderzoeksresultaat en de status van de toegankelijkheid.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Deze website gebruikt een gemeenschappelijke infrastructuur (Platform Rijksoverheid Online) die nog niet volledig aan de functioneel-technisch toegankelijkheidseisen voldoet. Er is een overzicht van technisch afwijkingen. Eventuele toekomstige verbeteringen worden beschikbaar gesteld voor alle gebruikers van dit platform.
Daarnaast zijn er toegankelijkheidseisen die gaan over de redactionele aspecten van de website.

Onderdelen waarop de website niet voldoet

Een deel van de pdf’s die op deze website zijn gepubliceerd is niet helemaal toegankelijk. Treft u zo’n document aan, neem dan contact met ons op. Wij bieden dan een alternatief.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact met ons op.