BIT-advies Realisatie IT ondersteuning voor Dienstverlening PGB

Samenvatting advies

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) denkt dat de kans klein is dat het project in de huidige opzet slaagt. De voorgestelde planning schiet namelijk tekort:

  • er wordt te weinig rekening gehouden met de PGB-keten;
  • de uitvoerbaarheid is onvoldoende doordacht;
  • de Sociale VerzekeringsBank (SVB) is te optimistisch over het project;
  • de financiering is onduidelijk.

Het advies van het BIT is om het SVB-plan onderdeel te maken van een verbeterprogramma voor de hele keten. De directeur-generaal Langdurige Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, moet de verantwoordelijkheid krijgen voor dit project. Tijdens de voorbereiding van dit verbeterprogramma kan de verbetering van de digitale portalen gewoon doorgaan.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies Realisatie IT ondersteuning voor Dienstverlening PGB.