BIT-advies project eID

Samenvatting  advies

Het programma eID heeft er goed aangedaan de focus te leggen op het BSN-domein en een interdepartementale stuurgroep in te stellen. Daardoor is het project minder complex geworden. Het BIT denkt wel dat er nog meer moet worden gelet op het minder complex maken van het programma door aanvullende (kabinets)besluiten te nemen. Op basis van deze besluiten moet het programmaplan worden uitgewerkt en ingericht. Er moet meer duidelijkheid komen over de financiële middelen die nodig zijn en hoe deze worden verkregen.

Het BIT denkt dat de tijd die er nog is tot 2017 niet genoeg is om een werkend publiek middel te realiseren.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies project eID.