BIT-advies project Verwijzingsportaal Bankgegevens

Samenvatting advies

Het BIT heeft geen twijfel over het nut en de noodzaak van het Verwijzingsportaal Bankgegevens (VB). Het VB zoals het nu is ontworpen is echter nog geen robuuste oplossing om het huidige proces goed te vervangen. Belangrijkste redenen hiervoor zijn het ontbreken van inzicht voor opsporingsambtenaren of de door banken aangeleverde gegevens compleet zijn, en het ontbreken van noodzakelijke beveiligingsmaatregelen. Daarnaast kan de gewenste beschikbaarheid van het VB nog niet worden gegarandeerd. Ook is het VB niet direct te gebruiken voor opvragingen bij alle banken, omdat banken waarschijnlijk niet allemaal op 1 juli 2019 zijn aangesloten.

Om het VB tot een succes te maken adviseert het BIT om vóór grootschalige inzet een aantal verbeteringen door te voeren ten aanzien van het ontwerp, de beveiliging, de beschikbaarheid en de bruikbaarheid van het VB.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies project Verwijzingsportaal Bankgegevens.