BIT-advies project Gemeenschappelijke Centrale Meldkamer

Samenvatting advies

Het project Gemeenschappelijke Centrale Meldkamer (GCMK) is al geruime tijd in voorbereiding zonder iets op te leveren. Het BIT vindt dat het project in ernstige problemen verkeert, om een aantal redenen. Er is onvoldoende onderbouwing van de noodzaak voor een GCMK. Daarnaast denkt het BIT dat de kans groot is dat het project verder uitloopt in tijd en geld. Ten slotte vindt het BIT de projectbesturing onnodig complex en niet effectief.

Het BIT adviseert het project te heroverwegen. Zet het project stop, tenzij de noodzaak van de GCMK alsnog onomstotelijk wordt vastgesteld. Indien de kosten tegen de baten opwegen en u het project alsnog voortzet, adviseert het BIT om maatregelen te treffen om uitloop in tijd en geld te voorkomen en om de projectbesturing op orde te brengen.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies project Gemeenschappelijke Centrale Meldkamer.

N.B. Opdrachten voor diensten, leveringen en werken ten behoeve van de Gemeenschappelijke Centrale Meldkamer zijn geheim verklaard. Om deze reden zijn de namen van de beoogde leveranciers in het BIT-advies niet zichtbaar.